Prejdi na domovskú stránku
FB

Slovak
Meno: Heslo:
Nová registrácia     Zabudnuté údaje
Len 0.125€ za 1GB - objednávka cez SMS !


Všeobecné podmienky používania služieb serveru Upnito.sk::

Užívateľ, ktorý využíva služby upnito.sk sa zaväzuje, že nebude porušovať nasledujúce pravidlá.

pravidlá pri uploade a downloade súborov::
Upload akéhokoľvek súboru / obrázku, ktorého obsah je v rozpore so zákonmi SR alebo medzinárodným právom je zakázaný.
Upload akéhokoľvek súboru / obrázku, ktorého šírenie je v rozpore so zákonmi SR alebo medzinárodným právom je zakázaný.
Upload erotických a spoločensky nevhodných (rasová neznášanlivosť, vulgárny obsah) súborov / obrázkov je zakázaný.
V prípade, že uživateľ objaví na serveri súbor / obrázok, ktorého obsah alebo šírenie je v rozpore s akýmkoľvek zákonom SR alebo medzinárodným právom je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť prevádzkovateľovi a takýto súbor nesťahovať.
V prípade, že uživateľ objaví na serveri súbor / obrázok, ktorý je erotického zámeru alebo je spoločensky nevhodný je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť prevádzkovateľovi a takýto súbor nesťahovať.

Pravidlá registrácie:
Registráciou sa návštevník zaväzuje využívaním služieb Upnito.sk a ak sa jedná o platenú službu, je povinný poplatok uhradiť.
Pri registrácii je povinné vyplniť všetky položky ktoré sú označené ako povinné. Údaje musia byť pravdivé.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje,že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám v zmysle zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Registráciou akéjkoľvek služby automaticky súhlasíte s prijímaním e-mailov zo serveru Upnito.sk. Spôsob akým je možné prijímanie e-mailov zo serveru Upnito.sk zakázať je vymazanie účtu.

Pravidlá prevádzky stránky:
Prevádzkovateľom serveru Upnito.sk (upnito.sk, dl1.upnito.sk, dl2.upnito.sk) je EnerNet s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek súbor a to aj bez udania dôvodu a bez nároku na akúkoľvek náhradu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť, obmedziť alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby a to kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať používanie služieb ľubovoľnému uživateľovi, alebo skupine uživateľov a to aj bez udania dôvodu.
Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku na chod alebo dostupnosť služby.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za súbory zverejňované užívateľmi.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne citlivé údaje tretím stranám, a že tieto údaje využije len v rámci služieb upnito.sk

Pravidlá kreditného systému:
1 MB => 1024KB => 1048576 B => 8388608 bitov
Kredit sa objednáva len formou, určenou na stránkach.
Pri sťahovaní súborov sa odpočítava vždy 1 kredit za každé začaté 1MB (1024KB) súboru. Pri sťahovaní Vašich súborov inými osobami budete odmenený 10% zo zisku vo forme kreditov. Za každé celé MB súboru získate 0,1 kreditu.
Pri predlžovaní platnosti súborov o 30 dní od posledného stiahnutia je cena 10 kreditov za každý začatý MB súboru.

Všeobecné pravidlá:
Na upnito.sk je možné nahrávať súbory vo veľkosti maximálne 2GB a obrázky maximálne 5MB.
Prevádzkovateľ má nárok na vymazanie súboru ak poruší pravidlá alebo nebol stiahnutý viac ako 60 dní. V rámci neplatených služieb je zakázané sťahovať dáta zo serveru upnito.sk inak ako cez stránku upnito.sk pokiaľ prevádzkovateľ nedá písomný súhlas na tvorbu a používanie iného spôsobu (napr download manager..).
Je zakázané akokoľvek ohrozovať chod prevádzky, využívať chýb systému. V prípade, že užívateľ objaví chybu, je povinný ju nahlásiť.
Je zakázané robiť zoznam súborov, na ktoré nemáte oprávnenie od používateľa, ktorý tieto súbory odoslal.
Je zakázané kopírovať obsah naších stránok, názvov našich služieb, na ktoré si vyhradzujeme autorské právo.
V prípade, že užívateľ finančne poškodí prevádzkovateľa stránky je povinný škodu finančne nahradiť

Pravidlá predaju kreditu inými osobami ako je prevádzkovateľ:
Pokiaľ neporušujete platné zákony SR, môžte predávať kredit v ľubovoľnom množstve za ľubovoľné ceny.
Limit presunu kreditov je 300.000 za posledných 30 dní. Je možné požiadať o udelenie výnimky
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie povolenia predaja kreditov a to aj bez udania dôvodu.2007-2017 Upnito.sk všetky práva vyhradené.
Prevádzkuje spoločnosť EnerNet s.r.o.
V prípade problémov nás kontaktujte na podpora@upnito.sk